เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน เพิ่งมีข่าวว่า Instagram จะมีโฆษณาใน news feed ของผู้ใช้ มาถึงตอนนี้ Instagram เริ่มโชว์ตัวอย่างโฆษณาที่ว่าแล้วเพื่อให้ผู้ใช้เข้า ใจว่ามันจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไร
ภาพโฆษณาใน Instagram จะมีลักษณะคล้ายกับภาพถ่ายทั่วไปของผู้ใช้งาน หากแต่เพียงว่าที่บริเวณมุมขวาบนของภาพจะมีคำว่า Sponsored ปรากฏอยู่แทนที่ตำแหน่งเวลาของภาพถ่ายทั่วไป นอกจากนี้ที่มุมขวาล่างของภาพจะมีปุ่มซึ่งใช้สัญลักษ ณ์ "..." สำหรับให้ผู้ใช้กดเพื่อซ่อนโฆษณาดังกล่าวได้อีกด้วย โดยผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าเหตุใดจึงไม่พึงพอใจกับโฆษ ณาดังกล่าว
โฆษณาตัวอย่างอันแรกมาจาก Instagram เอง และผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาน่าจะได้เห็นโฆษณาดังกล่าวเป ็นตัวแรก เริ่มตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้แบรนด์ที่ได้สิทธิลงโฆษณาในช่วงระยะเริ่มแรกถ ูกจำกัดไว้เพียงไม่กี่รายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นที่รู้จ ักกันดี
ที่มา - TechCrunch


Instagram, Advertisement
อ่านต่อ...