Zynga รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ขาดทุน 68,000 ดอลลาร์ จากรายได้รวม 203 ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลง 36% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ส่วนตัวเลขผู้เล่นเกมลดลงกว่าครึ่งมาอยู่ที่ 30 ล้านคนต่อวัน ส่วนผู้เล่นเป็นประจำทุกเดือนอยู่ที่ 133 ล้านคน
ซีอีโอคนใหม่ Don Mattrick บอกว่าเขายังมั่นใจว่า Zynga จะกลับมาเติบโตได้ และประกาศแต่งตั้ง Clive Downie จากบริษัทเกม DeNA ของญี่ปุ่นมาเป็นซีโอโอคนใหม่
ที่มา: TechCrunch
Zynga, Financial Report
อ่านต่อ...