จากกรณี Galaxy Note 3 ล็อกโซนของซิมการ์ด ในยุโรปและอเมริกาจนถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก
ล่าสุดตัวแทนของซัมซุงเยอรมนีได้แสดงท่าทีอย่างเป็นท างการ ยอมรับว่านโยบายการล็อคซิมส่งผลกระทบเกินกว่าที่ซัมซ ุงคาดไว้ และซัมซุงได้รับคำถามจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก
เบื้องต้นซัมซุงจะยังใช้นโยบายล็อคโซนซิมการ์ดกับผลิ ตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ต่อไปดังเดิม แต่จะนำข้อมูลและเสียงวิจารณ์จากลูกค้าไปวิเคราะห์อย ่างละเอียด แล้วค่อยพิจารณาปรับนโยบายนี้ในอนาคตต่อไป ส่วนลูกค้าที่ต้องการปลดล็อคโซนก็สามารถติดต่อศูนย์บ ริการของซัมซุงได้ตามปกติ
ในแถลงการณ์ของซัมซุงครั้งนี้ไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลใ นการล็อคโซนซิมการ์ดว่ามาจากซัมซุงเอง หรือมาจากคู่ค้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายครับ
ที่มา - SamMobile
Galaxy Note 3, Samsung, Mobile, SIM card
อ่านต่อ...