คู่หูนักออกแบบ Jonathan Ive และ Mark Newson ได้ร่วมกันออกแบบสินค้าสำหรับการกุศลในโครงการ