จากการทดสอบด้วยเครื่อง OptoFidelity ซึ่งมีการใช้นิ้วมือหุ่นยนต์จิ้มลงไปบนหน้าจอสัมผัสใ นตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับรายงานที่ได้จากอุปกรณ์นั้นๆ ในระยะความแม่นยำหนึ่งมิลลิเมตร ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำสอบครั้งนี้ ทำให้เราทราบถึงความแม่นยำของหน้าจอว่ามากน้อยแค่ไหน
โดยในหน้าจอของ iPhone นั้น ความถูกต้องมีอยู่เพียงแค่ทางด้านล่างซ้ายเท่านั้น ในขณะที่ Galaxy S III นั้นทำได้ดีทุกส่วนของหน้าจอ ยกเว้นแต่บริเวณขอบมากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับความแม่นยำของแป้นพิมพ์ก็ให้คำตอ บเช่นเดียวกัน ในแป้นพิมพ์แบบ QWERTY ของ iPhone นั้น แถวบนสุดตัวที่กดได้ยากคือ Q, O และ P ส่วน Galaxy S3 นั้น สามารถพิมพ์ได้อย่างแม่นยำทุกตัว มีเพียงบริเวณขอบมากๆ เท่านั้นที่ไม่แม่นยำ ชมภาพประกอบได้หลังข่าวครับ
ที่มา: GSMArena
สีเขียวหมายถึงแม่นยำในระยะหนึ่งมิลลิเมตร สีแดงหมายถึงคาดเคลื่อนมากกว่าหนึ่งมิลลิเมตร

แป้นพิมพ์ของ iPhone

แป้นพิมพ์ของ Galaxy S III

เครื่อง OptoFidelity ที่ใช้ทดสอบ

Apple, Galaxy S III, iPhone 5c, iPhone 5s, Samsung
อ่านต่อ...