กลุ่ม Syrian Electronic Army (SEA) ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่อยู่ภายใต้เงาของรัฐบาลซีเ รียได้ออกมาประกาศการโจมตีไปยังบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวหล ายรายการของประธานาธิบดีโอบามา เช่น ทวิตเตอร์, เฟสบุ๊ก, อีเมล รวมไปถึงเว็บไซต์ซึ่งถูกใช้ในการรณรงค์แคมเปญต่างๆ ของโอบามาด้วย
เว็บไซต์ดังกล่าวได้ถูกแก้ไขหน้าเว็บไซต์เป็นข้อความ ว่า Hacked by SEA ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นพบว่า หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ถูกใช้เป็นเวลาน านมากแล้วแต่ยังคงออนไลน์บนเซิร์ฟเวอร์อยู่
ในส่วนของทวิตเตอร์และเฟสบุ๊กนั้นได้ถูกแฮ็กและใช้ใน การเผยแพร่คลิปวิดีโอซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศซี เรีย และอีเมลที่ถูกแฮ็กนั้นเป็นอีเมลซึ่งเกี่ยวข้องกับแค มเปญของโอบามา โดยในขณะนี้เว็บไซต์ได้ถูกแก้ไขรวมไปถึงทางทวิตเตอร์ ได้ทำการบล็อกลิงก์บางส่วนออกแล้ว
ที่มา - The Hacker News
Hacking, Obama, Security
อ่านต่อ...