เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา Blognone มีงานเสวนาที่ไม่ได้ประกาศภายนอก โดยเชิญผู้ร่วมงานเป็นกลุ่มตัวแทนของผู้ดูแลเว็บขนาด ใหญ่จำนวนหนึ่ง เช่น Sanook.com, Kapook, MThai, ไทยรัฐ, Thaitrend, Tarad.com, และ Pantip.com ทั้งหมดได้ร่วมพูดคุยกันถึงประสบการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เคยเจอมาว่าในการทำเว็บที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เคยเจอปัญหากันอย่างไร และมีประสบการณ์การแก้ไขกันอย่างไรมาแล้วบ้าง
คนแรกคือคุณเชิดศักดิ์ โชครวมชัย รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายจากเว็บสนุก ได้เล่าถึงกระบวนการการปรับตัวของเว็บในแต่ละระดับเป ็น 7 ระดับ นับแต่การทำเว็บแบบเน้นฟีเจอร์อย่างเดียว ไล่ไปจนถึงระดับที่อาจจะไม่มีใครที่เรารู้จักเคยเจอโ หลดในระดับเดียวกันมาก่อน ประสบการณ์เหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราสามารถผ่ านระดับที่ความยุ่งยากต่างๆ ไปได้ เราจบพบในช่วงที่ระบบสามารถขยายออกไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่ในสุดท้ายแล้วหากเว็บยังคงเติบโตด้วยความเร็วสูง เราจะพบปัญหาที่ต้องสร้างความรู้ด้วยตัวเอง ปัญหาใหม่ๆ เช่น พลังงาน, ผู้ใช้จากหลายประเทศทำให้ต้องใช้งาน CDN, ไปจนถึงกระบวนการจัดการกระบวนการทำงานและการจัดการคน

คุณโดม เจริญยศ เล่าถึงกระบวนการดูแลเว็บ Kapook และ TVPool โดยเล่าถึงประสบการณ์การเลือกเทคโนโลยี เช่น การเลือกของ Rackspace โดยปัจจัยสำคัญของการเลือกเทคโนโลยี คือ "เอาอยู่" เขาเล่าถึงการใช้ PHP ที่ใช้งานได้ดีแม้อาจจะต้องใช้หน่วยความจำสูงสักหน่อ ย และการเลือกการทำเครื่องเสมือนด้วย OpenVZ แต่ยังหาแนวทางใหม่ๆ เช่น Lua บน Nginx และกำลังหันไปใช้ docker มาแทนเครื่องเสมือนแล้วรันผ่านพอร์ตอย่างเดียว
ทางฝั่ง MThai เข้ามาเล่าถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่โหลดหนักที่สุด นั่น คือ "lotto" (ตรวจหวยออนไลน์) ทาง MThai ใช้ Wordpress และเคยใช้ TotalCache มาก่อน แต่สุดท้ายต้องพัฒนาปลั๊กอินของตัวเองเพื่อให้ความต้ องการ สร้างไฟล์ static ขึ้นมา และเมื่อมีการอัพเดตก็ปรับไฟล์ static ใหม่อีกครั้ง เป็นแนวทางที่ MThai เลือกต่างออกไปจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นเองทั้งหมด
เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ โดยคุณ สิริชัย มีมุทา ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้มาเล่าถึงปัญหาแอพพลิเ คชั่นที่พบมา ปัญหาหลักคือฐานข้อมูล ทางไทยรัฐจึงพยายามให้โค้ดต้องยุ่งกับฐานข้อมูลน้อยท ี่สุด เพราะปัญหาหลายครั้งก็ไม่ใช่ปัญหาจากโหลดภายนอกแต่เป ็นโปรแกรมเองที่ไม่ได้ทดสอบบนโหลดที่หนัก

บริการถัดไปเป็นบริการที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ "เว็บ" โดยตรง เพราะเป็นระบบ Thaitrend โดยคุณคเชนท์ หวังธรรมมั่ง ที่เก็บทวีตของคนไทยจำนวนมากในแต่ละวันตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา โหลดของ Thaitrend นั้นต่างจากโหลดของเว็บอื่นๆ เพราะเป็นโหลด "เขียน" ช่วงที่โหลดหนักที่สุดคือ 20000 ทวีตต่อนาที รวมสี่ล้านทวีตต่อวันโดยประมาณ ข้่อมูลรวมประมาณ 1 GB ต่อวัน จากผู้ใช้รวมประมาณสองล้านคน ทำให้ต้องปรับกระบวนการประมวลผลเป็นรูปแบบ asynchronous โดยต้องเก็บข้อมูลหลายชั้น เช่น การเก็บข้อมูลเข้าสู่ Redis ก่อนที่จะเขียนลง MySQL โดยตอนนี้กำลังทำระบบวิเคราะห์ทวีตหกเดือนย้อนหลังผ่ านระบบ Elasticsearch ที่ต้องการประมวลผล โดย Elasticsearch มีข้อดีสำคัญคือระบบการสเกลเช่น sharding หรือ cluster ล้วนทำโดยอัตโนมัติทั้งสิ้น
คุณคเชนท์ยังเล่าถึงประสบการณ์การดูแลเว็บ Tarad.com ที่เคยเจอ spike ถึง 30 เท่าของโหลดปกติ ระบบ shopping cart และระบบจัดการสมาชิกล่ม กระบวนการแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีรายการโปรโมชั่นใหม่ๆ และการออกโทรทัศน์ทำให้เว็บโหลดหนัก การใช้แคชในการกระบวนการเหล่านี้ไม่สามารถทำได้เพราะ เป็นระบบที่คิดเงิน ทำให้วางแผนกันปรับไปใช้ระบบไฟล์ GlusterFS เพื่อเก็บฐานข้อมูล MariaDB กันต่อไป
คุณสมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล จากบริษัท INOX ที่ช่วย Pantip.com ดูแลระบบ โดยประสบการณ์ของเขาคือปัญหาการสเกลนั้นมักจะเป็นปัญ หาที่ผสมกัน เช่น Pantip เคยเจอปัญหาแบนด์วิดท์เต็มก่อนจึงไปพบปัญหา มาจนถึงปัญหาการกระจายโหลดที่ไม่สมดุลระหว่างกัน ทำให้การกระจายโหลดไม่ทั่วถึง

คุณ FordAntitrust พูดถึงการดูแลเครื่องในบริการ subscription ที่ใหญ่น่าจะที่สุดในประเทศไทย (เปิดเผยชื่อไม่ได้) ความพิเศษของประสบการณ์นี้คือบริการทั้งหมดอยู่บนกลุ ่มเมฆทั้งหมด และโหลดหนักมากจนกระทั่งต้องขอเพิ่มเครื่องเป็นกรณีพ ิเศษ ประสบการณ์การใช้บริการกลุ่มเมฆทำให้ latency ของระบบมีค่อนข้างสูงทำให้เธรดต้องรอการเชื่อมต่อนาน กว่าปกติ การใช้บริการบนกลุ่มเมฆยังมีข้อจำกัดเช่น การดูแลระบบของผู้ให้บริการ ไปจนถึงสเปคเครื่องที่ไม่สามารถกำหนดได้ตามความต้องก าร และการควบคุมเครือข่ายไม่ได้ ทำให้แต่ละเครื่องอาจจะเชื่อมต่อกันไม่ได้ตามต้องการ เครื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่อาจจะมี latency ระหว่างเครื่องอาจจะสูงเกินไป อย่างไรก็ดีบริการบนกลุ่มเมฆยังมีความได้เปรียบสำคัญ คือการปรับขนาดระบบได้อย่างยืดหยุ่น โหลดที่คาดเดาไม่ได้นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซื ้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตามสเปคที่ต้องการมาเตรียมไว้ล่ วงหน้า บริการกลุ่มเมฆเปิดให้ผู้ให้บริการสามารถขยายบริการไ ปบนเครื่องที่อาจจะมีข้อจำกัดบ้าง แต่ยังขยายต่อออกไปได้
ในงานยังมีการนำเสนอจากคุณ javaboom พูดถึงการพัฒนาประมาณการความต้องการของโครงสร้างพื้น ฐานว่าเราจะประมาณการกันอย่างไร และคุณกิตติพงษ์ พูดถึงระบบการยุบรวมชั้นต่างๆ ของบริการเว็บเข้าเป็นแพลตฟอร์มที่บางลง และปรับกระบวนการพัฒนาไปเป็นภาษาเนทีฟ โดยใช้ภาษา vala และภาษา C เพื่อให้ระบบรวมเร่งความเร็วขึ้นไปได้นับสิบเท่าจากร ะบบปกติที่เราใช้กันทั่วไป
Blognone Quest มีความตั้งใจที่จะเป็นชุดของงานที่หยิบยกประเด็นต่าง ๆ ในโลกไอที เพื่อหาผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมกันเข้ามาแลกเปลี่ยนกั น งาน High Scalability เป็นงานครั้งแรกที่เราจัดขึ้น ในอนาคตเราจะหาหัวข้อและผู้ร่วมแลกเปลี่ยนที่กันในอน าคตต่อไป
วิดีโอทั้งงานสามารถเข้าดูได้ที่ YouTube: Blognone Quest - High Scalability
Blognone
อ่านต่อ...