Eric Schmidt ประกาศความร่วมมือกับองค์กร CANVAS บริจาค Raspberry Pi จำนวน 5,000 เครื่องในญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนให้มีโปรแกรมเมอร์รุ่น ใหม่ๆ ในอนาคต พร้อมกับความช่วยเหลือครูผู้สอนให้สามารถสอนนักเรียน ในชั้นเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ความร่วมมือนี้น่าจะเป็นความร่วมมือแบบเดียวกับที่กูเกิลบริจาค Raspberry Pi 15,000 เครื่องในอังกฤษ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
Schmidt ระบุว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีปัญหาขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ค วามสามารถสูง โดยเขาเคยอ่านบทความหนึ่งอธิบายว่าในสังคมซามูไรแบบญ ี่ปุ่นนั้นมักจะละเลยที่จะสร้างสรรค์งานที่จับต้องไม ่ได้อย่างซอฟต์แวร์และการให้บริการ แต่ในความเป็นจริงคือเราไม่สามารถสร้างฮาร์ดแวร์ที่ด ีได้ หากไม่มีซอฟต์แวร์ที่ดี
ที่มา - +Eric Schmidt

Eric Schmidt, Google
อ่านต่อ...