โมโตโรล่าประกาศเปิดตัวโครงการ Ara โทรศัพท์มือถือที่มีโมดูลให้ถอดเปลี่ยนเองได้แทบทุกช ิ้น มีโครงโทรศัพท์ที่เป็นชิ้นแกน เรียกว่า endoskeleton เป็นโครงให้ถอดประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ
ภายใต้โครงการนี้ผู้ใช้จะเลือกได้ว่าอยากให้โทรศัพท์ เป็นอย่างไร เช่น เปลี่ยนซีพียูให้แรงขึ้น, เปลี่ยนจอภาพ, หรือเพิ่มแบตเตอรี่ก้อนที่สอง
โครงการ Ara จะทำงานร่วมกับ Phonebloks ที่เสนอแนวทางโทรศัพท์ปรับสเปคเองได้มาก่อนหน้านี้แล ้ว โดยกระบวนการพัฒนาจะขอให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า ทางโมโตโรล่าจะเชิญนักพัฒนาเข้ามาร่วมกันพัฒนาโมดูลใ ห้กับ Ara
ชุดพัฒนารุ่นอัลฟ่าจะออกภายในฤดูหนาวปีนี้
ที่มา - Motorola

Mobile, Motorola
อ่านต่อ...