ไมโครซอฟท์เคยประกาศแผนการพัฒนา Hadoop ไว้ตั้งแต่ปี 2011 วันนี้เวลาผ่านมาเกือบสองปี มันสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วในชื่อ Windows Azure HDInsight
ความสามารถของมันก็ตามชื่อครับ มันเป็นการเอา Apache Hadoop รุ่นมาตรฐานไปรันบนเมฆ Windows Azure ทำให้คนที่อยากวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ big data บนกลุ่มเมฆสะดวกแก่การใช้งาน ส่วนกระบวนการพัฒนาแอพเพื่อต่อเชื่อมกับ HDInsight ก็ใช้เครื่องมือมาตรฐานของ Azure ที่รองรับทั้ง .NET, Java และภาษาอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง
งานนี้ไมโครซอฟท์ร่วมมือกับบริษัท Hortonworks (ทีมงาน Hadoop ดั้งเดิมที่แยกตัวมาจากยาฮู) ช่วยกันสร้าง HDInsight ขึ้นมา โดยอิงอยู่บนซอฟต์แวร์ Hortonworks Data Platform (HDP) ที่เป็น Hadoop เวอร์ชันบน Windows Server อีกทีหนึ่ง
ที่มา - Microsoft
Hadoop, Microsoft, Cloud Computing, Windows Azure, Big Data, Enterprise
อ่านต่อ...