Pinterest ทำข้อตกลงกับ Getty Images เพิ่มฟีเจอร์การแสดงข้อมูล metadata ของภาพถ่ายในระบบ
การที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล metadata ของภาพถ่าย จะทำให้ทราบถึงข้อมูลสำคัญหลายอย่างของภาพดังกล่าว ทั้งชื่อของภาพนั้น, คำบรรยาย, ชื่อผู้ถ่ายภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาภาพถ่ายอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งอาจเป็นภาพถ่ายโดยบุคคลเดียวกัน, หรือเป็นภาพที่อยู่ในชุดเดียวกัน ได้สะดวกยิ่งขึ้น
จากข้อตกลงร่วมกันนี้ ไม่เป็นที่เปิดเผยว่า Pinterest จ่ายเงินให้แก่ Getty Images ไปเท่าใด แต่ชัดเจนว่าในมุมของ Pinterest เองนั้นจ่ายเงินไปครั้งนี้ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ประกอบภาพถ่ายทั้งหมดของ Getty Images ทั้งยังขจัดปัญหาเรื่องการเผยแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ด ้วย
ที่มา - Engadget
Pinterest, Getty Images
อ่านต่อ...