เดลล์รายงานว่า หลังจากบริษัทได้ประกาศขอซื้อหุ้นคืนทั้งหมดเพื่อออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นบริษัทเอกชน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการนี้ในเดือนกันยายน บัดนี้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้เงินทั้งหมด 24.9 พันล้านดอลลาร์
หุ้นของเดลล์ได้ทำการซื้อขายในตลาดหุ้นวันสุดท้ายวัน ที่ 29 ตุลาคม จากนี้เมื่อบริษัทเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทเอกชนก็จะมีค วามคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น
Michael Dell ผู้ก่อตั้งและซีอีโอเดลล์กล่าวว่าวันนี้ถือเป็นการเข ้าสู่บทใหม่ของเดลล์ ซึ่งทีมงานทั้งหมด 110,000 คนทั่วโลกพร้อมแล้วที่จะร่วมกันดำเนินงานตามกลยุทธ์ร ะยะยาวขององค์กร
ที่มา: Business Wire
Dell, Michael Dell, Stock Market
อ่านต่อ...