บ้านเลขที่ 2066 ถนน Crist Drive ในเมือง Los Altos ซึ่งเป็นบ้านที่สตีฟ จ็อบส์ ริเริ่มกิจการบริษัทแอปเปิลและประกอบคอมพิวเตอร์เครื ่อง Apple I แรกๆ กันในโรงรถ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการด้านประวัติศาสตร์ของ Los Altos ให้เป็น "สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์" เรียบร้อยแล้ว
กระบวนการผลักดันให้บ้านหลังนี้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานท ี่สำคัญทางประวัติศาสตร์นั้นดำเนินการมากว่า 2 ปีแล้ว ส่วนการได้ขึ้นทะเบียนจะช่วยให้การอนุรักษ์บ้านหลังน ี้รัดกุมมากขึ้น เพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเสมอ
ปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นของ Patricia Jobs น้องสาวของสตีฟ จ็อบส์ นั่นเองครับ ใครอยากเห็นหน้าตาก็ดูได้จาก Street View ตามแผนที่ด้านล่าง
ที่มา - Mercury News

View Larger Map
Steve Jobs, Apple
อ่านต่อ...