Google ได้บริจาคแท็บเล็ต Nexus จำนวน 17,000 เครื่องให้แก่ห้องสมุด, ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ ตลอดจนภาคธุรกิจและศูนย์ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ ่งได้รับผบกระทบจากพายุเฮอริเคน Sandy
แท็บเล็ตเหล่านั้นซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.7 ล้านดอลลาร์ จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์กลางพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจ ากพายุ Sandy ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานที่กระ จายของจากเอกสารนี้
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน พายุเฮอริเคน Sandy ได้พัดถล่มเข้าโจมตีหลายเมืองในสหรัฐอเมริกา สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนมากมาย แม้แต่งานเปิดตัว Nexus 10 ของ Google เองก็ต้องโดนเลื่อนออกไปเนื่องจากปัญหานี้
ที่มา - Mashable
Google, Nexus, Tablet
อ่านต่อ...