Facebook รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2013 มีรายได้รวม 2.02 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 60% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น 66% เป็น 1.80 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรายได้ส่วนโฆษณานี้ 49% มาจากโฆษณาบนมือถือ และสุทธิมีกำไร 425 ล้านดอลลาร์
ซีอีโอ Mark Zuckerberg กล่าวว่าผลงานในไตรมาสที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเราพร้ อมเข้าสู่ยุคถัดไปของบริษัทแล้ว ที่จะนำผู้ใช้งานอีกกว่า 5 พันล้านคนเข้าสู่โลกออนไลน์และโลกเศรษฐกิจแห่งความรู ้
สำหรับตัวเลขผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานเป็นประจำทุกวันอยู่ที่ 728 ล้านคน เพิ่มขึ้น 25% ส่วนผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือนอยู่ที่ 1.19 พันล้านคน เพิ่มขึ้น 18% ส่วนผู้ใช้งานเป็นประจำทางมือถือทุกเดือนเพิ่มขึ้น 45% เป็น 874 ล้านคน และใช้งานเป็นประจำทุกวันอยู่ที่ 507 ล้านคน
ที่มา: Facebook
Facebook, Financial Report
อ่านต่อ...