2. ตะเกียงทองเหลือง สภาพใหม่ เก่าเก็บ ไม่ได้จุด สูง 45 CM. ตัวตะเกียงสูง 24 CM. ขายครับ 2,500 บาท
โทร. 089 8094615 (พินิจ ป.)


ธ. กสิกรไทย 322-2-56870-5 เทียมใจ ปิ่นทอง