แฮ็กเกอร์ king cope ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นนักปล่อยช่องโหว่ประเภท 0-day สู่สาธารณะตัวยงได้ออกมาเปิดเผยช่องโหว่ระดับร้ายแรง ของ PHP 5.x ที่รันบน Apache ซึ่งอาจส่งผลให้แฮ็กเกอร์ที่ใช้ช่องโหว่นี้สามารถรัน คำสั่งอันตรายไปยังเป้าหมายจากระยะไกลได้
จากซอร์สโค้ดที่ใช้ในการโจมตีช่องโหว่นี้ได้อธิบายว่า ช่องโหว่นี้เกิดขึ้นจาก php5-cgi ซึ่งเป็นแพ็คเกตที่ถูกติดตั้งบน Debain/Ubuntu มาแต่แรก โดยปกตินั้นหากมีการเข้าถึงไบนารีของ php-cgi โดยตรง ฟังก์ชัน security check จะทำการบล็อคและไม่ทำการเอ็กซีคิวต์ไบนารีนั้น แต่หากมีการแก้ไขค่าของ cgi.force_redirect และ cgi.redirect_status_env ในไฟล์ php.ini แล้วก็จะสามารถเอ็กซีคิวต์ไบนารีนั้นได้
สำหรับเวอร์ชันของ PHP ที่ได้รับผลกระทบจากการทดสอบนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ต่ำ กว่า 5.3.12 และต่ำกว่า 5.4.2
ที่มา - Full Disclosure
PHP, Security
อ่านต่อ...