Ingress เปิดให้เล่นในโหมด closed beta แบบต้องขอ invitation จากเพื่อนมาประมาณหนึ่งปี (ถึงแม้ invite จะหาง่ายขึ้นมากในช่วงหลัง) ล่าสุดกูเกิลปลดป้าย beta ทิ้ง และเปิดให้ทุกคนที่มี Android สามารถเล่นได้อย่างอิสระแล้ว
ไม่แน่ใจว่าแถวนี้ยังมีคนเล่นอยู่เยอะน้อยแค่ไหนนะคร ับ
ที่มา - +Josh Warner via Android Community
Ingress, Android, Google
อ่านต่อ...