ผู้ให้บริการอีเมลแบบมีความเป็นส่วนตัวสูง Silent Circle และ Lavabit (หยุดให้บริการไปแล้วเนื่องจากถูกกดดันให้เปิดเผยกุญ แจเข้ารหัส) ประกาศสร้างพันธมิตรสำหรับพัฒนาอีเมลรูปแบบใหม่ จุดสำคัญคือมันต้องออกแบบให้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และทั้งสองบริษัทจะตั้งเป็นพันธมิตรเพื่อดึงสบริษัทอ ื่นๆ เข้ามาร่วมในภายหลัง ใช้ชื่อว่า Dark Mail Alliance
จดหมายข่าวเปิดตัวระบุว่าอีเมลทุกวันนี้เราใช้งานกัน อยู่บนโปรโตคอลที่ไม่ปลอดภัยนัก ถ้าไม่ได้มีการเข้ารหัสอะไรเลย (เรียกว่า Email 1.0) ก็เข้ารหัสแค่บางส่วนและปล่อยให้ metadata หลุดออกไป (Email 2.0) พันธมิตรนี้จะสร้างมาตรฐานอีเมลใหม่ที่เข้ารหัสจากปล ายทางถึงปลายทาง ทำให้ไม่มีข้อมูลอะไรหลุดไประหว่างทางอีก เรียกว่า Email 3.0
ที่มา - Dark Mail Alliance, Silent Circle
Privacy, Security, E-mail
อ่านต่อ...