แม้ว่า Chrome จะพยายามเพิ่มฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อ ยๆ เช่น sandbox แต่ช่องโหว่สำคัญคือหากผู้ใช้ลงซอฟต์แวร์ภายนอกที่เข ้ามาเปลี่ยนค่าต่างๆ ใน Chrome เสียเองแล้วกระบวนการป้องกันก็แทบหมดความหมาย ทางแก้ของเรื่องนี้คือทำเหมือนแท็บเล็ตและโทรศัพท์มื อถือที่เราสามารถตั้งค่ากลับไปค่าเริ่มต้นของโรงงานไ ด้ และติดตั้งทุกอย่างใหม่อีกครั้ง ตอนนี้การล้างค่าแบบเดียวกันนี้ก็มีใน Chrome แล้ว
ปุ่ม "Reset browser settings" จะอยู่ในหน้า "Advanced Settings" ให้ผู้ใช้กดปุ่มเพื่อล้างทุกอย่างเหมือนลงเบราว์เซอร ์ใหม่
อีกฟีเจอร์คือการสแกนไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา จากนี้ Chrome จะสแกนไฟล์ก่อนทุกครั้งว่าเป็นมัลแวร์หรือไม่ หากมีอันตรายก็จะให้เลือกยกเลิกการดาวน์โหลดไว้ก่อน ส่วนถ้าจะดาวน์โหลดต่อต้องกดปุ่มในเมนูย่อยลงไป
ที่มา - Google Chrome Blog
Chrome, Security, Browser
อ่านต่อ...