Facebook พยายามทำระบบแท็กรูปให้ผู้ใช้สามารถแท็กรูปได้ง่ายกว ่าเดิม โดยมีผู้พบว่า เมื่อโพสต์รูปไปแล้ว ระบบจะทำการถามขึ้นมาว่าจะแท็กคนในภาพหรือไม่ โดยผู้ใช้สามารถกดภาพเข้าไปแก้ไขหรือลบแท็กได้ตามสะด วก (ดูภาพประกอบได้ท้ายข่าว)
ยังไม่รู้ว่าระบบที่ว่าจะเร็วกว่าระบบถามเพื่อแท็กขอ งเดิมแค่ไหน ใครได้ลองใช้แล้วก็มาบอกกันได้นะ
ที่มา - Inside Facebook

Facebook
อ่านต่อ...