ระบบจาวาในแอนดรอยด์นั้นสร้างขึ้นใหม่จากคอมไพล์เลอร ์รันไทม์ที่ชื่อว่า Dalvik แต่ใน Android 4.4 ก็มีคนพบคอมไพล์เลอร์ตัวใหม่วางไว้คู่กันในชื่อว่า ART โดยสามารถเลือกใช้งานจากตัวเลือกได้ แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถทำงานได้จริง
กระบวนการรันแอพพลิเคชั่นด้วย ART จะต้องแปลงไฟล์ dex เป็น art เสียก่อน
ยังไม่มีความชัดเจนว่า ART จะช่วยพัฒนาแอนดรอยด์ในส่วนใด แต่มีความเป็นไปได้ว่าโครงการนี้มาจากการเข้าซื้อบริ ษัท Flexycore ก่อนหน้านี้
ที่มา - XDA Developers
Android, Dalvik
อ่านต่อ...