เว็บไซต์ Ars Technica เผยข้อมูลว่าโฮมสกรีนของ Android 4.4 ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี (เพราะหน้าตาเหมือนโฮมของ Android รุ่นก่อนๆ) กลับไม่ได้มาจากแอพ GoogleHome.apk เหมือนแต่ก่อน แต่มันกลับกลายเป็นหน้าที่ของแอพ GoogleSearch.apk แทน
ใน Android 4.4 ยังมีไฟล์ GoogleHome.apk แต่มันเป็นไฟล์ว่างๆ ที่ทำอะไรไม่ได้มากนัก และถ้าติดตั้งเฉพาะ GoogleHome.apk โดยไม่มี GoogleSearch.apk ก็จะพบแต่ข้อความแจ้งเตือนว่าต้องการ Google Search จึงจะทำงานได้

จากการแกะไฟล์ GoogleSearch.apk พบว่าไฟล์ต่างๆ ของหน้าโฮมใน Android 4.3 ถูกย้ายมาอยู่ในแอพ Google Search แทนหมดแล้ว
ในแง่การใช้งานหน้าโฮมคงไม่มีอะไรต่างไปจากเดิม แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากูเกิลต้องก ารควบรวมฟังก์ชันหลายๆ อย่างของ Android เข้ากับบริการใต้แบรนด์ของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ (อีกกรณีหนึ่งก็คือ SMS กลายเป็น Hangouts) และยุทธศาสตร์นี้ก็คล้ายๆ กับ Facebook Home ที่ต้องการชิงหน้าโฮมของ Android ให้มาอยู่ใต้ร่มธงของบริการ Facebook (เพียงแต่ของกูเกิลเป็น search แทน social)
Ars มองว่านี่เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกูเกิลในการขายพ่วงบ ริการของตัวเอง เพราะมือถือที่ต้องการแอพของกูเกิลบน Android จำเป็นต้องติดตั้งแอพของกูเกิลทั้งชุด (เอามาแยกตัวไม่ได้) และเมื่อ Google Search เป็นส่วนหนึ่งของชุด ก็ทำให้โอกาสที่จะมีมือถือแบบ HTC First ที่ติดตั้ง Facebook Home เป็นโฮมสกรีนแทนโฮมของกูเกิลนั้นมีน้อยลง
ที่มา - Ars Technica
KitKat, Google Search, Android, Google
อ่านต่อ...