บิล เกตส์ โปรโมทโครงการ Big History Project (BHP) รวบรวมประวัติศาสตร์จักรวาลย้อนหลังไป 13.7 พันล้านปีตั้งแต่การเกิดขึ้นของบิ๊กแบง ทำเป็น timeline ให้เรียนรู้กันแบบง่ายๆ และอินเทอร์แอคทีฟ
แกนหลักของโครงการ Big History คือเว็บไซต์ที่รวบรวม timeline ของจักรวาล ตั้งแต่บิ๊กแบง ไล่มายังการเกิดขึ้นของดวงดาว การก่อตัวของธาตุต่างๆ โลกและสุริยจักรวาล ชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลก และพัฒนาการของมนุษย์ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคต (แต่นอกจากนี้โครงการก็ยังทำสื่อแขนงอื่นๆ เช่น ทำวิดีโอสารคดีร่วมกับช่อง History Channel เป็นต้น)
เป้าหมายของโครงการนี้คือสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่า สนใจและเป็นประโยชน์กับนักเรียนระดับมัธยมให้ใช้งานไ ด้ฟรี เนื้อหาของโครงการร่วมพัฒนาโดยครูอาจารย์จากหลายสถาบ ันการศึกษาในอเมริกาและออสเตรเลีย และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบิล เกตส์

วิดีโอแนะนำโครงการโดยบิล เกตส์

Post by Bill Gates.

วิดีโอแนะนำโครงการ (เวอร์ชันเก่ากว่าข้างบน)

ตัวอย่างสารคดีเรื่องประวัติศาสตร์ของ "เกลือ" ร่วมกับช่อง History Channel

ที่มา - @billgates
Bill Gates, Education
อ่านต่อ...