Jos Brenkel ผู้บริหารฝ่ายขายของแผนก Printer and Personal Systems ของเอชพีออกมาให้สัมภาษณ์ถึงไอแพดในตลาดองค์กรว่าจนถ ึงตอนนี้ไอแพดยังสามารถบุกตลาดองค์กรไดจำกัดมากเพราะ ผู้จัดการฝ่ายไอทีเกลียดภาวะที่ต้องเข้าไปจัดการอุปก รณ์ iOS ที่มีข้อจำกัดมาก ขณะที่อุปกรณ์อื่นๆ ที่ผ่านมาเปิดให้องค์กรเข้าไปจัดการได้มากกว่า
เขาระบุว่าความสำเร็จของแอปเปิลนั้นเป็นความสำเร็จใน ตลาดผู้ใช้ตามบ้านเป็นส่วนมาก ในส่วนของเอชพีเองลงมาเล่นตลาดผู้ใช้ตามบ้านเพราะต้อ งการทำปริมาณให้ถึงจุดคุ้มทุน ขณะที่เป้าหมายของเอชพีนั้นอยู่ที่ตลาดองค์กร
Brenkel คาดว่าเมื่อ Windows 8 พอจะ "ยอมรับได้" สำหรับผู้ใช้ตามบ้านแล้ว การยอมรับจากฝั่งองค์กรจะได้รับการตอบรับที่ดีกว่า และ Windows 8 จะเป็นระบบปฎิบัติการที่สำคัญในตลาดองค์กรคู่กับแอนด รอยด์
เอชพีเริ่มลงมาเล่นตลาดแท็บเล็ตแอนดรอยด์หลายรุ่นหลั งจากหยุดการพัฒนา WebOS ของตัวเองไปหลายปีที่แล้ว
ที่มา - The Register
HP, Mobile, Enterprise
อ่านต่อ...