Google Street View เพิ่มข้อมูลภาพชุดใหม่ เปิดโอกาสให้ได้สำรวจเรือดำน้ำปลดระวางกันชัดๆ
Google ได้ว่าจ้างบริษัทชื่อว่า C Inside Media เป็นผู้ถ่ายรูปภายในของ HMS Ocelot เรือดำน้ำที่ผ่านการปลดระวางของสหราชอาณาจักร เพื่อนำมาสร้างเป็นแผนที่ street view โดยผู้ใช้สามารถชมภายในเรือดำน้ำได้เสมือนไปเยือนพิพ ิธภัณฑ์ของจริง ไมว่าจะเป็น ห้องกัปตัน, ห้องอาหาร, ห้องเครื่อง ตลอดจนช่องยิงตอร์ปิโด
น่าติดตามว่าต่อไป Google Street View จะมีภาพถ่ายสถานที่น่าสนใจที่ไหนมาให้ได้ชมกันอีกบ้า ง
ที่มา - Mashable

View Larger Map

View Larger Map
Google Street View, Google,
อ่านต่อ...