คุณสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า กรมสรรพากรกำลังพิจารณาแนวทางที่จะจัดเก็บภาษีมูลค่า เพิ่มจากการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบน Apple App Store และ Google Play ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ปัจจุบันนั้นอัตราการเติ บโตของตลาดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งในเบื้องต้นกรมสรรพากรอ้างว่า จะสามารถทำรายได้ได้สูงถึง 1.4 พันล้านบาทครับ
ทั้งนี้คุณสุทธิชัยยังกล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจั บจ่ายใช้สอยของประชาชนอยู่แล้ว ยกเว้นสินค้าที่ทำการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งกรมสรรพากรไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้ โดยเฉพาะการซื้อขายแอพพลิเคชัน ซึ่งมีทั้งเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ปร ะกอบกันอยู่ โดยในขณะนี้กรมสรรพากรกำลังพิจารณาว่าจะจัดเก็บอย่าง ไรดี เพราะผู้ขาย (ผู้ที่นำแอพฯ ขึ้น App Store หรือ Google Play) บางรายนั้น ไม่ใช่ผู้ขายในประเทศไทย ซึ่งในเรื่องนี้กรมสรรพากรจะต้องศึกษาแนวทาง และปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดต่อไปครับ
ที่มา - ข่าวสด
App Store, Google Play, Revenue Department, Tax, Thailand
อ่านต่อ...