กูเกิลประกาศลงทุนในฟินแลนด์เพิ่มอีก 450 ยูโร หรือ 608 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายศูนย์ข้อมูลใหม่หลังจากลงทุนสร้ างศูนย์ข้อมูลไปแล้วมูลค่า 350 ล้านยูโรก่อนหน้านี้
การลงทุนครั้งนี้กลายเป็นการลงทุนครั้งสำคัญเพราะโนเ กียเพิ่งตกลงขายกิจการโทรศัพท์มือถือให้กับไมโครซอฟท ์ไป ทำให้มุมหนึ่งถูกมองว่าเสียธุรกิจสำคัญให้กับสหรัฐฯ ไปแล้ว นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ที่ไปเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลก็ยังถ ือโอกาสแสดงความมั่นใจในเศรษฐกิจประเทศว่ายังมีระบบก ารศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แสดงความมั่นใจในเศรษฐกิจของประเทศว่ายังแข็งแกร่ง
ทางฝั่งไมโครซอฟท์เองก็เตรียมลงทุนเพิ่มในศูนย์ข้อมู ลฟินแลนด์มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อดีสำคัญคือฟินแลนด์มีอากาศเย็น ศูนย์ข้อมูลของกูเกิลอาศัยน้ำทะเลที่เย็นมากเข้ามาระ บายความร้อน
ทุกวันนี้ศูนย์ข้อมูลของกูเกิลในฟินแลนด์มีพนักงานดู แล 125 คน การลงทุนเพิ่มเติมนี้จะเพิ่มจำนวนพนักงานด้วย
ที่มา - NDTV
Google, Finland
อ่านต่อ...