ข้อมูลจาก Jan Brewer ผู้ว่าการรัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า Apple กำลังจะเปิดโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จากแซฟไฟร์ในรั ฐ Arizona
ปัจจุบันนี้ Apple ใช้แซฟไฟร์สำหรับการผลิตเลนส์กล้องถ่ายภาพของอุปกรณ์ ที่รัน iOS รวมทั้งใช้แซฟไฟร์เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตเซ็นเ ซอร์ตรวจลายนิ้วมือของ iPhone 5s ที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆ
จากข่าวนี้ชวนให้คิดว่า Apple มีแผนการที่จะผลิตอุปกรณ์ใหม่ซึ่งจะมีการนำแซฟไฟร์ไป ใช้งานมากขึ้น นอกเหนือจากที่มีใช้งานกับ iPhone อยู่ในขณะนี้ ซึ่งสอดคล้องกับข่าวลือเรื่องการใช้แซฟไฟร์กับ iPad รุ่นใหม่ และข้อมูลสิทธิบัตรของ Apple เรื่องเทคนิคการประกบแผ่นแซฟไฟร์หลายชั้นเข้าด้วยกัน หรือประกบเข้ากับกระจกที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้
ที่มา - Ubergizmo: 1, 2, 3
Apple, Sapphire
อ่านต่อ...