หนึ่งในผู้ที่เสียความน่าเชื่อถือจากเอกสารของ Edward Snowden คือ NIST ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ เพราะเอกสารของ NSA แสดงให้เห็นว่า NSA ซึ่งมีหน้าที่หาข่าวกรอง กลับสามารถเข้ามาควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยตอนนี้ NIST ก็ออกประกาศออกมาเพื่อเตรียมเปิดให้สาธารณะเข้ามาตรว จสอบการออกมาตรฐานขององค์กรแล้ว
NIST ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้รัฐบาลสหรัฐฯ เอง มาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางจะใ ช้งานได้ต้องได้รับการรับรองจาก NIST และเนื่องจากธุรกิจไอทีในสหรัฐฯ มีอิทธิพลสูง มาตรฐานที่ NIST ยอมรับก็มักจะกลายเป็นมาตรฐานกลางของทั่วโลกไป เช่น การแฮชแบบ SHA และการเข้ารหัสแบบ AES
นอกจากการเปิดกระบวนการสร้างมาตรฐานที่อยู่ระหว่างกา รดำเนินการ (ตัวที่มีปัญหา เช่น SHA-3) จะรวมไปถึงมาตรฐานที่ออกไปแล้ว จะมีการนำกลับมาตรวจสอบใหม่
ที่มา - GovInfo Security, NIST
NIST, NSA, USA, Government
อ่านต่อ...