ไมโครซอฟท์ร่วมมือกับกองทัพสหรัฐฯ ทำโครงการ Microsoft Software & Systems Academy (MSSA) ความยาวสี่เดือนสำหรับทหารที่เตรียมปลดประจำการ ให้มีความสามารถด้านไอที เช่น วิศวกรรมซอฟต์แวร์, การบริหารโครงการไอที
กองทัพสหรัฐฯ มีปัญหาว่าทหารผ่านศึกโดยรวมนั้นสามารถหางานได้น้อยก ว่าค่าเฉลี่ยคนทั่วไป เพราะความรู้ทึ่ฝึกมาในกองทัพนั้นใช้งานได้ในอุตสาหก รรมภายนอกได้จำกัด
สำหรับทหารชุดแรกที่เข้าร่วมโครงการในช่วงทดลอง จะได้เข้าทำงานเป็นผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ในไมโครซอฟท์เอง หรือบริษัท Launch Consulting ที่ปรึกษาด้านไอทีที่ดูแลโครงการนี้
โครงการนี้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจากกฎหมาย VOW to Hire Heroes Act 2011 กฎหมายเพื่ออำนวยให้ทหารผ่านศึกสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้ตามปกติ ด้วยการให้ช่วงเวลาปรับตัวโดยมีสวัสดิการให้ ให้การฝึกอาชีพ และให้เครดิตภาษีแก่นายจ้างที่จ้างทหารผ่านศึกในโครง การนี้
ที่มา - Microsoft, The Register
Microsoft, Military, USA
อ่านต่อ...