มีผู้ใช้บางกลุ่มพบว่า เมื่อทำการค้นหาด้วยชื่อหรือคำนามใดๆ บนระบบ Graph Search จะพบว่าผลการค้นหาถูกแยกออกเป็นประเภทๆ โดยค่าเริ่มต้นคือโชว์ผลการค้นหาทั้งหมด แต่ถ้าอยากดูเฉพาะบุคคล, เพจ, สถานที่, กลุ่ม, แอพ หรืออีเวนต์ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
ดูภาพประกอบได้ท้ายข่าว
ที่มา - All Facebook

Facebook




อ่านต่อ...