Reuters รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวภายในไมโครซอฟท์ว่า กระบวนการสรรหาซีอีโอคนใหม่นั้นตอนนี้เหลือตัวเลือกอ ยู่เพียง 5 คนแล้ว (ข่าวก่อนหน้านี้มี 10 คน)
สำหรับ 5 คนที่อยู่ในรายชื่อตอนนี้ประกอบด้วย Alan Mulally ซีอีโอฟอร์ด, Stephen Elop อดีตซีอีโอโนเกีย และผู้บริหารในไมโครซอฟท์อีก 3 คนคือ Tony Bates อดีตซีอีโอ Skype และ Satya Nadella หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์องค์กร ส่วนอีกหนึ่งคนไม่มีการเปิดเผยชื่อ
ที่มา: Reuters
Microsoft, CEO, Rumor
อ่านต่อ...