แอปเปิลออกรายงานความโปร่งใสในการให้ข้อมูลแก่รัฐบาล นับเป็นบริษัทล่าสุดที่ออกรายงานรูปแบบนี้ออกมาพร้อม แถลงจุดยืนที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าว่าแอป เปิลมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ทั้งการพัฒนา iMessage และ Touch ID รวมถึงบริษัทไม่ได้มีผลประโยชน์จากการรวบรวมข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า
ในรายงานชี้แจงว่าแอปเปิลไม่ได้รับอนุญาตให้รายงานจำ นวนคำสั่งที่เป็นคำสั่งในกลุ่มความมั่นคงของชาติเป็น จำนวนที่ชัดเจน ทำให้แอปเปิลต้องรายงานตัวเลขของสหรัฐฯ ในหลักพันเท่านั้น โดยแอปเปิลได้รับคำขอข้อมูลส่วนตัวลูกค้าจากรัฐบาลสห รัฐฯ ในระดับ 1,000-2,000 ชุด และให้ข้อมูลตามคำร้อง 0-1,000 ชุด กระบวนการขอเปิดเผยข้อมูลนี้ยังอยู่ในกระบวนการทางกฎ หมาย ที่แอปเปิลกำลังฟ้องต่อศาลเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลเหล่ านี้ได้มากขึ้น
รายงานแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศที่ขอข้อมูลมากที่สุด
ที่มา - Apple (PDF)


Apple, Privacy
อ่านต่อ...