ภายหลังจาก Eric Schmidt ได้มาเยือนประเทศไทยเมื่อวานนี้ ในช่วงเช้างานจัดขึ้นโดย Voice TV เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่งเข้าร่วมพูดค ุยกับ Eric Schmidt ในหัวข้อ อินเทอร์เน็ตกับประเทศไทยในสายตาของ Eric Schmidt ซึ่งพอสรุปได้ว่า Eric Schmidt อยากให้เยาวชนไทยเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมจาก ภาษาท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนซึ่งมีบทบา ทสำคัญในโลกปัจจุบัน และเน้นย้ำว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงอินเ ทอร์เน็ตได้
ส่วนในช่วงบ่ายนั้น Eric Schmidt ได้ร่วมงาน Google Big Tent Thailand 2013 ที่จัดโดยกูเกิลประเทศไทย โดย Eric Schmidt ได้กล่าวหลายวาระ ทั้งเรื่องไทยต้องเตรียมเรื่องระบบนิเวศด้านอินเทอร์ เน็ตให้มากกว่านี้ พัฒนาระบบการศึกษาด้านไอที กอปรกับต้องมีนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่กูเกิลตัดสินใจมาไทยช้า สาเหตุหลักเพราะมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ จนทำให้ทางกูเกิลเลื่อนการเปิดตัวในไทย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม Eric Schmidt ก็ยังกล่าวชมประเทศไทยที่ยังสามารถพัฒนาประเทศได้ท่า มกลางปัญหาการเมือง โดยได้ฝากให้รัฐบาลไทยเร่งพัฒนาเทคโนโลยี 4G เพื่อขยายโอกาสในด้านต่างๆ เพราะเทคโนโลยี 3G นั้นประเทศไทยเกิดความล่าช้าในการพัฒนามามากพอแล้ว
Eric Schmidt ยังกล่าวถึงสื่อในโลกที่เริ่มเปลี่ยนผ่าน เพราะในสหรัฐอเมริกาสื่ออย่างหนังสือพิมพ์และโทรทัศน ์เริ่มประสบปัญหายอดผู้เข้าถึงลดลง คนรุ่นใหม่นิยมสื่อออนไลน์มากกว่า และได้เน้นย้ำว่าสมาร์ททีวีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน ยุคต่อไป
The web is the ultimate enabler in #Thailand, yet only 1% of the indexed web is in Thai. Would like to see young Thais build up that number.
— Eric Schmidt (@ericschmidt) November 6, 2013
ที่มา - Voice TV, ไทยรัฐออนไลน์ 1, 2, 3
Eric Schmidt, Google, Thailand
อ่านต่อ...