ไมโครซอฟท์ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับ Office Web Apps (Microsoft Office ภาคเว็บ) อีกหลายอย่างเพื่อให้มีฟีเจอร์ทันกับ Office รุ่นปกติมากขึ้น

  • การแก้เอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ ตามที่เคยโชว์มาแล้วในข่าวก่อนหน้านี้ ใช้ได้กับทั้ง Word/Excel/PowerPoint ภาคเว็บ
  • Word Web Apps บันทึกเอกสารอัตโนมัติ (ปุ่ม Save หายไปแล้ว), เพิ่มฟีเจอร์แทรก header/footer/page break/เลขหน้าเอกสาร, เพิ่มสไตล์ของตาราง, เพิ่มฟีเจอร์ Find and Replace - Word Blog
  • Excel Web App ได้ฟีเจอร์ sheet protection (ห้ามแก้ไขแผ่นงาน), แสดงยอด SUM/AVERAGE/COUNT ในแถบสถานะ, เรียงแผ่นงานตามลำดับที่ต้องการ, ลากแล้ววางเซลล์, แก้ไขชื่อ workbook - Excel Blog
  • PowerPoint Web App ได้ฟีเจอร์น้อยกว่าชาวบ้านคือเพิ่มเครื่องมือ crop รูปภาพมาเพียงอย่างเดียว

ที่มา - Office Blog
ของใหม่ใน Word Web Apps

Microsoft Office, Microsoft, Web Application
อ่านต่อ...