ฟีเจอร์อย่างหนึ่งของ Android 4.4 คือแอพโทรศัพท์ตัวใหม่ smart caller ID (ข่าวเก่า) ซึ่งจะไปดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของร้านค้าหรือสำนั กงานต่างๆ ในระบบของ Google Maps หรือ Google Apps มาแสดงให้เราเห็นด้วยเมื่อมีสายเข้าจากหมายเลขโทรศัพ ท์เหล่านี้
อย่างไรก็ตาม Attila Bodis หนึ่งในทีมงาน Android ก็ประกาศข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังว่า ฟีเจอร์นี้จะครอบคลุมถึงเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวด้วย โดยกูเกิลจะดึงภาพอวตารหรือภาพแทนตนของเจ้าของเบอร์จ าก Google+ มาแสดง ไม่ว่าจะเป็นสายโทรเข้าหรือโทรออกก็ตาม (สรุปง่ายๆ ว่าโทรหาคนไม่รู้จักหรือคนไม่รู้จักโทรมา ถ้าเบอร์นั้นตรงกับโพรไฟล์ใน Google+ เราจะเห็นภาพที่ใช้แทนตัวด้วยเลย)
กูเกิลอธิบายว่าฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์ถ้าหากเรารู้จ ักเพื่อนใหม่ๆ แต่ไม่ได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ เวลาเขาโทรมาจะได้รู้ว่าเป็นใคร
คนที่เป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัว สามารถปิดค่านี้ได้ใน Google Account และฟีเจอร์นี้จะเริ่มใช้งานได้จริงช่วงต้นปี 2014 ครับ
ที่มา - +Attila Bodis via Android Central

KitKat, Android, Google+, Google, Privacy
อ่านต่อ...