จากข่าวเก่า ที่ว่า Slackware ลินุกซ์ดิสทริบิวชัน รุ่นแรก ๆ ของโลก อาจจะปิดตัวเนื่องจากไม่มีแหล่งทุน แต่วันนี้ Patrick Volkerding ผู้ดูแลโครงการ Slackware ได้ประกาศปล่อยรุ่น 14.1 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดแล้ว
ในรุ่นนี้มีการปรับปรุงหลัก ๆ ดังนี้

  • ปรับรุ่นของลินุกซ์เคอร์แนลเป็น 3.10.17 และ GNU C Library 2.17
  • ยังคงใช้ GCC (4.8.2) เป็นตัวหลัก แต่ว่าติดตั้ง LLVM/Clang มาให้ด้วยแล้ว
  • รุ่นสำหรับ x86_64 สนับสนุน UEFI แล้ว
  • ติดตั้ง NetworkManager มาให้ ทำให้การดูแลระบบเครือข่ายในเครื่องทำได้ง่ายขึ้น จากเดินที่ต้องพิมพ์คำสั่งเป็นหลัก
  • ปรับใช้ udev สำหรับเคอร์แนล 3.x และสนับสนุน USB, Firewire และ ACPI มากขึ้น เพื่อให้ทำงานกับคอมพิวเตอร์พกพาได้ดีขึ้น
  • ปรับรุ่นซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้ทันสมัย เช่น Apache (2.4.6) PHP (5.4.20) Python (2.7.5) และอื่น ๆ
  • การปรับปรุงอื่น ๆ ดูได้จากที่มา

หลัก ๆ ก็เป็นการปรับรุ่นซอฟต์แวร์เท่านั้น ยังไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้าง เช่น เปลี่ยนไปใช้ LLVM เหมือนดิสทริบิวชันอื่น ๆ แถมซอฟต์แวร์บางตัว เช่น Apache หรือว่า Python ก็เป็นรุ่นเก่ามาก ซึ่งก็เป็นปกติของ Slackware ที่ไม่นิยมของใหม่ แต่เน้นรุ่นที่มั่นใจว่าไม่มีปัญหา
ใครยังใช้ Slackware อยู่บ้าง?
ที่มา: Slackware FTP Archive README.TXT
Linux, Opensource, Slackware
อ่านต่อ...