โซนี่ยังดำเนินนโยบายเปิดกว้างต่อโลก Android ฝั่งโอเพนซอร์สต่อไป (ข่าวเก่า) ล่าสุดบริษัทประกาศเปิดซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์จัดการค วามร้อน (Thermanager

อ่านต่อ...