เราเห็นข่าว Facebook for Android Alpha เปิดให้ทดสอบแล้ว ไปเมื่อไม่นานนี้ ล่าสุดฝั่ง Twitter ก็เปิดทดสอบ Twitter for Android Alpha Program บ้างเหมือนกันครับ
กระบวนการทดสอบนั้นคล้ายๆ กันคือผู้สนใจต้องสมัครเข้าร่วม Google Group ก่อนจึงจะได้สิทธิทดสอบแอพ Twitter รุ่นใหม่ล่าสุด สิทธิพิเศษของผู้ใช้กลุ่ม Alpha คือสามารถส่งความคิดเห็นไปยังทีมงาน Twitter ได้โดยตรง ต่างไปจากกลุ่ม Beta ที่เปิดให้ทดสอบเฉยๆ แต่ไม่มีโอกาสแสดงความเห็น (Twitter จะเก็บข้อมูลจากสถิติแทน)
ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า Twitter รุ่น Alpha มีอะไรใหม่บ้าง แต่อย่างน้อยก็เป็นทิศทางที่ดีว่าบริษัทก็สนใจทดสอบฟ ีเจอร์ใหม่ๆ กับผู้ใช้ภายนอกมากขึ้น
ที่มา - TechCrunch
Twitter, Android,
อ่านต่อ...