มีคนไปพบว่าโมโตโรล่าได้จดสิทธิบัตร ไมโครโฟนพร้อมตัวส่งสัญญาณและแหล่งพลังงานแปะที่ลำคอ ของผู้ใช้ในลักษณะสติ๊กเกอร์รอยสัก (ดูภาพท้ายข่าว) แนวคิดคืออุปกรณ์นี้จะจับการสั่นที่กล่องเสียงโดยตรง เพื่อตัดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอกออกไป
สิทธิบัตรระบุไว้ว่า อุปกรณ์นี้อาจสื่อสารไร้สายกับอุปกรณ์พกพาอย่างมือถื อผ่าน Bluetooth, NFC หรือโปรโตคอลอื่น และมากับแบตเตอรี่ที่อาจชาร์จไฟซ้ำหรือไม่สามารถชาร์ จซ้ำได้
สิทธิบัตรยังระบุว่าเทคโนโลยีนี้อาจใช้กับสัตว์อื่นน อกเหนือจากมนุษย์ได้ด้วย
ที่มา: USPTO ผ่าน Engadget

Motorola, Patent
อ่านต่อ...