หลังจากที่ The Federal of Aviation Administration (FAA) หรือหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐอเมริ กา ได้ออกมาประกาศว่าผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบิน ไม่จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบินตลอดระยะ เวลาการบิน และสามารถอ่านหนังสือ e-Book เล่นวีดีโอเกม หรือดูหนังจากอุปกรณ์ของตัวเองได้ตั้งแต่ออกจากประตู ขึ้นเครื่องสนามบินหนึ่ง ไปจนถึงประตูของสนามบินปลายทางได้ (gate to gate) โดยสายการบินนั้น ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากทาง FAA ก่อน
ตอนนี้ สายการบิน American Airlines, Delta และ JetBlue ได้รับอนุญาตจากทาง FAA แล้ว และได้ออกมาบอกว่าผู้โดยสาร ไม่จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์เหล่านี้บนไฟลท์ของสายการบิน อีกต่อไป ส่วนสาเหตุที่ FAA ต้องอนุญาตสายการบินทีละรายไป เพราะว่าสายการบินเหล่านี้ ต้องสามารถยืนยันว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต ่อเครื่องมือการสื่อสารของเครื่องบินได้จริง
อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารจะยังคงไม่สามารถโทรเข้า-ออกด้วยโทรศัพท์มือถือของตัวเอง ตลอดระยะเวลาการบิน เนื่องจากข้อบังคับของรัฐที่ไม่ได้ถูกตั้งไว้โดย FAA ตั้งแต่แรก
ที่มา - Cnet, USA Today
Aviation, USA,
อ่านต่อ...