ซิสโก้ส่งอีเมลแจ้งคู่ค้ากว่าพันรายในภูมิภาค EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) ว่าจะหยุดขายสินค้าและบริการให้กับคู่ค้าเหล่านี้ เนื่องจากถูกใส่ชื่อในรายการ "Denied Partner List" (DNP) ทำให้คู่ค้าเหล่านี้ไม่สามารถสั่งสินค้าเพิ่มเติม หรือเปิดการใช้งานซัพพอร์ตกับทางซิสโก้ได้อีกต่อไป
สาเหตุของการหยุดให้บริการคู่ค้าจำนวนมากเช่นนี้ยังไ ม่มีการเปิดเผยเป็นทางการ แต่ Channel Register อ้างแหล่งข่าวภายในว่าเป็นเพราะคู่ค้าเหล่านี้ไม่ลงท ะเบียนสินค้ากลับไปยังซิสโก้ให้ครบถ้วน เพราะสินค้าที่ซื้อไปจะต้องลงทะเบียนกลับไปยังบริษัท เพื่อเปิดใช้บริการซัพพอร์ต ทั้งการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใหม่ และการแจ้งบั๊กของเฟิร์มแวร์ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคู่ค้าบางรายยังขายสินค้าจา กตลาดเกรย์ ที่อาจจะมาจากการนำเข้าสินค้าข้ามเขตเป็นสินค้ามือสอ งมาขาย, การใช้สินค้าปลอม, ไปจนถึงการร่วมมือกับโรงงานรับจ้างผลิตในการผลิตสินค ้าเกินโดยใช้หมายเลขซีเรียลปลอม ขณะที่บางรายอาจจะซื้อสินค้าถูกต้องเป็นจำนวนมาก แต่ลงทะเบียนกับซิสโก้เพื่อรับซัพพอร์ตเพียงบางตัวเพ ื่อประหยัดค่าซัพพอร์ต
แหล่งข่าวอีกรายหนึ่งระบุว่าคู่ค้าของซิสโก้จำนวนหนึ ่งหันไปขายสินค้าจากตลาดเกรย์เพราะค่าบริการที่ต้องจ ่ายให้ซิสโก้นั้นแพงขึ้นเรื่อยๆ จากเมื่อก่อนที่อยู่ประมาณหนึ่งในห้าของมูลค่าโครงกา รแต่ทุกวันนี้อาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าโครงกา ร ขณะที่การแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทคู่ค้าเหล่านี้ทำกำไรได้ยากและต้องทำทุกวิถีทา งให้อยู่รอด
สำหรับบริษัทที่ขายสินค้าถูกตามกฎของซิสโก้และไม่ได้ อยู่ในรายการก็ออกมายินดีกับซิสโก้กันหลายบริษัท เพราะคู่แข่งที่เคยทำราคาได้ต่ำกว่าหายออกไปจากตลาดน ั่นเอง
ที่มา - Channel Register
Cisco, Enterprise, Networking
อ่านต่อ...