ไมโครซอฟท์โพสต์โฆษณาตัวล่าสุดของ Xbox One ในชื่อชุด "His and Hers" ซึ่งตัวโฆษณาชุดนี้ได้ชูจุดเด่นของระบบการเปลี่ยนบัญ ชีผู้ใช้ (PS4 มีแต่ต้องอัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่น 1.5 เสียก่อน ขณะที่ Xbox One มาตั้งแต่เปิดเครื่องแล้ว) กับระบบการสั่งงานด้วยเสียงที่สามารถสั่งงานได้ใกล้เ คียงกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุด
โดยไมโครซอฟท์เลือกวิธีการโฆษณาด้วยการนำคู่รัก 2 คนที่ผู้ชายกำลังดูอเมริกันฟุตบอล ส่วนผู้หญิงต้องการเล่น Dead Rising 3 มากกว่า สำหรับตัวโฆษณาจะเป็นเช่นไร สามารถดูได้ท้ายข่าวครับ
ที่มา: Windows Phone Central

Xbox One, Advertisement, Microsoft, Games
อ่านต่อ...