Eugene Kaspersky ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย (ตามนามสกุลก็คงรู้ว่าจากบริษัทอะไร) เปิดเผยข้อมูลว่าสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) เคยประสบปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ไปเยือน โดยสาเหตุมาจากนักบินอวกาศรัสเซียนำ USB drive ที่ติดไวรัสจากโลกขึ้นไปใช้งาน
Kaspersky ไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์ไวรัสระบาดบนสถานีอวกาศนานาชาต ิเกิดขึ้นเมื่อไร แต่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนเดือนพฤษภาคมปีนี้ เพราะเป็นช่วงที่คอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนสถานีอวกาศถูกเ ปลี่ยนเป็นลินุกซ์ (ก่อนหน้านี้เป็น Windows XP)
ผลกระทบของไวรัสบนสถานีอวกาศน่าจะมีแค่คอมพิวเตอร์โน ้ตบุ๊กที่นำไปใช้บนอวกาศเท่านั้น ส่วนระบบควบคุมของสถานีอวกาศ (SCADA) เป็นลินุกซ์มาก่อนแล้ว
ในอดีตเคยมีรายงานเมื่อปี 2008 ว่านักบินอวกาศชาวรัสเซียนำโน้ตบุ๊กขึ้นไปใช้บนสถานี อวกาศ และมีเวิร์มติดไปด้วยทำให้ระบาดไปยังคอมพิวเตอร์เครื ่องอื่นๆ
ที่มา - International Business Times
Security, Virus, Kaspersky, Russia, Space
อ่านต่อ...