เต็มที่ได้เท่าไหร่คับ ขอรูปเพิ่มด้วยครับ รถอยู่แถวไหนครับ