ขอเชิญเข้าร่วมงาน Barcamp Songkhla ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ตึกหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 12 มกราคม 2557 เวลาตั้งแต่ 9:00-18:00 น.
Barcamp Songkhla 3 การกลับมาของงานพบปะพูดคุยของ Geek ภาคใต้ งานนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสวนา พูดคุยในเรื่องที่สนใจกันอย่างอิสระ มีหัวข้ออะไรจะเสนอ มีเรื่องอะไรจะแชร์ มาแหลง(พูด)กันได้ที่นี่
เว็บไซต์: barcampsongkhla.org
BarCamp, BarCampSongkhla, Announcement
อ่านต่อ...