ช้างเหยียบ เดิม มันมีเกจ์วัดน้ำมันมั๊ยครับ หรือต้องก่เอาอย่างเดียวครับ