ปัญหาความปลอดภัยของ Adobe ที่ทำข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านหลุดมาเป็นจำนวนมาก ยิ่งกว่านั้นรหัสผ่านเหล่านั้นยังไม่ได้แฮชค่าเอาไว้ ทำให้ผู้ใช้ตกในความเสี่ยงเป็นวงกว้าง ปัญหาสำคัญคือผู้ใช้หลายคนมักใช้รหัสผ่านเดียวกันในห ลายบริการ ทำให้รหัสผ่านเหล่านี้อาจจะถูกใช้ซ้ำในบริการของเฟซบ ุ๊ก ทางเฟซบุ๊กจึงป้องกันไว้ก่อนด้วยการแจ้งเตือนให้ผู้ใ ช้ที่มีความเสี่ยงเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
เฟซบุ๊กเข้าตรวจสอบรายการอีเมลและรหัสผ่านที่หลุดออก มาจากฐานข้อมูลของ Adobe แล้วเทียบเข้ากับฐานข้อมูลผู้ใช้ตัวเอง หากมีอย่างใดอย่างหนึ่งตรงกันเฟซบุ๊กจะแจ้งให้ผู้ใช้ เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยต้องตอบคำถามยืนยันตัวตนก่อน
โฆษกของเฟซบุ๊กระบุว่าเฟซบุ๊กตรวจสอบความปลอดภัยให้ก ับผู้ใช้เป็นประจำ ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเฟซบ ุ๊กเองหรือบริการภายนอกก็ตาม
ที่มา - Krebs on Security
Facebook, Adobe, Security
อ่านต่อ...