ไมโครซอฟท์ส่งอีเมลถึงพนักงานทั้งบริษัท ปรับระบบการประเมินพนักงาน จากเดิมที่บังคับให้ผู้จัดการทีมต้องจัดอันดับพนักงา นในบังคับบัญชาของตน เพื่อให้รางวัลแต่ละคนตามลำดับที่ได้มา หรือเรียกว่า "stack ranking" เป็นการเปิดให้ผู้จัดการแต่ละคนสามารถปรับรางวัลให้พ นักงานได้เองภายใต้งบประมาณที่ได้รับมา
ระบบการจัดลำดับพนักงานของไมโครซอฟท์ถูกวิเคราะห์ว่า เป็นต้นเหตุของการแข่งขันอย่างดุเดือดภายในไมโครซอฟท ์ ทำให้พนักงานไม่ให้ความร่วมมือกันเท่าที่ควร และกลายเป็น "ทศวรรษที่สูญหาย" ของไมโครซอฟท์เพราะไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากการแข่งขันภายใน
อีเมลภายในนี้ยังแสดงความพยายามของไมโครซอฟท์ด้วยการ สร้างกระบวนการ "Connects" เพื่อเปิดให้พนักงานสามารถแชร์ไอเดียระหว่างกันได้
กระบวนการนี้เริ่มต้นในปีงบประมาณนี้ ระหว่างนี้กำลังอยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับผู้จัด การ
ที่มา - Wall Street Journal, The Register
Human Resource, Microsoft
อ่านต่อ...